Zapytania ofertowe

150 150 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

Zapytanie ofertowe 1/ZP/U/08/19

Zapytanie ofertowe 1/ZP/U/08/19 na usługę organizacji transportu i ubezpieczenia eksponatów na targi INDEX 2019 w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, w…

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

Zapytanie ofertowe 2/ZP/U/03/18

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji transportu i ubezpieczenia eksponatów na targi ICFF 2018 w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki, na potrzeby…

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

zapytanie ofertowe 1/ZP/U/03/18

Postępowanie jest obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia wobec czego, na…

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

2/ZP/U/09/17

Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania oraz wyprodukowania elementów zindywidualizowanych stoiska wystawienniczego wraz ze stworzeniem oraz instalacją elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia…

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

1/ZP/U/09/17

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową oraz doradczą z zakresu internacjonalizacji na potrzeby firmy MOKA DESIGN Monika Błaszkowska w ramach projektu…

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

2/ZP/D/08/17

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania dwóch profesjonalnych filmów informacyjno – promocyjnych na potrzeby realizacji zagranicznych targów oraz przyjazdowej misji gospodarczej.

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

1/ZP/D/08/17

Zapytanie ofertowe na wytworzenie oraz dostarczenie materiałów drukowanych w formie segregatorów i katalogów oraz tłumaczenie treści na j. arabski części…

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

3/ZP/D/08/17

Zamawiający informuje, iż zgodnie z nowymi wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie przeprowadzania procedur ofertowych przed podpisaniem umowy o…

Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0025/17-00 / Nazwa beneficjenta: MOKA DESIGN Monika Błaszkowska

Tytuł projektu:
Rozszerzenie działalności eksportowej firmy MOKA DESIGN Monika Błaszkowska poprzez sprzedaż designerskich mebli z serii MIGALOO HOME, z innowacyjnego materiału w postaci kompozytu epoksydowego oraz naturalnego korka, na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest stworzenie strategii wejścia produktów firmy MOKA DESIGN na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w wybranych krajach.

Firma zakłada na potrzeby BPP MEBLE realizację 10 działań promocyjnych w postaci 8 targów oraz 2 misji gospodarczych na rynku perspektywicznym Zjednoczonych Emiratów Arabskich jak również:
– wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do współpracy (dystrybutorów/agentów),
– tworzenie strategii wprowadzania marki MIGALOO HOME na kolejne rynki,
– pobudzanie świadomości na temat produktów tworzonych z korka i żywicy oraz polskiego designu m.in. poprzez organizowanie przyjazdowych misji gospodarczych.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Nazwa branżowego programu promocji w ramach którego realizowany jest projekt:
Meble

Całkowita wartość projektu: 798 756.50 PLN / Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 613 640.50 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 30.06.2019

Monika Błaszkowska
Owner/desiner

moka@mokadesign.com.pl
+48 501 446 332

Iza Kurach
Architect

info@mokadesign.com.pl
+48 512 203 858

MOKA DESIGN
Adres: Bojano, ul Gryfa Pomorskiego 1/3
Godz: 9:00 -18:00