Anulowane zapytania

zapytanie ofertowe 1/ZP/U/03/18

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

Postępowanie jest obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia wobec czego, na podstawie punktu IV  podpunkt 8 f zapytania ofertowego zamawiający unieważnia postępowanie.   zapytanie ofertowe na usługę…

read more

3/ZP/D/08/17

560 420 Pracownia architektury wnętrz Moka Design

Zamawiający informuje, iż zgodnie z nowymi wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie przeprowadzania procedur ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zapytanie ofertowe nr 3/ZP/U/08/17 zostaje anulowane. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zapytanie ofertowe zostanie ponownie…

read more

Monika Błaszkowska
Owner/desiner

moka@mokadesign.com.pl
+48 501 446 332

Iza Kurach
Architect

info@mokadesign.com.pl
+48 512 203 858

MOKA DESIGN
Adres: Bojano, ul Gryfa Pomorskiego 1/3
Godz: 9:00 -18:00